Hotelová akadémia so zameraním na

 

hotelový a gastronomický manažment

 


 

  5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

 

 

 Podmienky prijatia: test z slovenského jazyka a literatúry, test z anglického jazyka

 Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška


 

Vzdelávací program štúdia je zostavený priamo podľa požiadaviek odborníkov z praxe. Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard.

Štúdium poskytuje študentom teoretické vedomosti i praktické zručnosti v oblasti technológie prípravy jedál, techniky obsluhystolovania ako aj pri osvojení zásad spoločenského protokolu.

 

Vzdelávacie kurzy:

Študenti v priebehu štúdia na našej škole absolvujú nasledujúce kurzy:

2. ročník: Carving fruit kurzBaristický kurz - príprava a podávanie kávy

3. ročník: Barmanský kurz

4. ročník: Someliersky kurz Systém  štúdia Štúdium poskytuje žiakom teoretické vedomosti i praktické zručnosti v oblasti technológie prípravy jedál, techniky obsluhy a stolovania ako aj pri osvojení zásad spoločenského protokolu. Vďaka odborným ekonomickým predmetom získavajú žiaci široké spektrum znalostí o hotelovom a gastronomickom podniku, o jeho financovaní a účtovníctve, o investovaní podnikového kapitálu. Na základe nadobudnutých vedomostí aj z oblasti práva, marketingu a manažmentu absolventi sú schopní riadiť hospodársku činnosť a prevádzku týchto zariadení. Škola pripravuje kvalifikovaných odborných pracovníkov na pozíciu hotelového a gastronomického  manažmentu strednej úrovne riadenia, flexibilných, tvorivých, po odbornej i jazykovej stránke kvalifikovaných pracovníkov, schopných samostatne organizovať pracovnú činnosť.

Silnou doménou školy je rozšírená výučba cudzích jazykov:
angličtina, španielčina, ruština - podľa vlastného výberu. Schopnosť plynule komunikovať v cudzom jazyku uľahčí absolventom prístup k pracovným možnostiam na trhu práce v rámci Európskej únie ako aj v zámorí. 

Žiaci počas štúdia absolvujú súvislú odbornú prax v stravovacích a ubytovacích zariadeniach, v reštauráciach a hoteloch, s ktorými má škola podpísanú zmluvu. Okrem tuzemskej praxe môžu žiaci po ukončení 3. ročníka absolvovať odbornú prax aj v zahraničí. (Grécko, Cyprus, Taliansko). Zahraničná odborná prax je prospešná pre žiakov tak z hľadiska odborného rastu, k prehĺbeniu ich odborných zručností, ako aj z hľadiska rozšírenia  komunikačných schopností žiakov v cudzom jazyku.


Žiaci sa aktívne zapájajú počas štúdia do súťaží, olympiád, študentskej odbornej činnosti (SOČ), kurzov (baristické kurzy, someliersky kurz, carving fruitbarmanské kurzy organizované lektormi Slovenskej asociácie barmanov a nápojárov pre žiakov 3. a 4.ročníka), zúčastňujú sa rôznych gastronomických podujatí, výstav organizovaných v rámci nášho mesta, regiónu i v rámci medzinárodných podujatí.Výchovno-vzdelávací proces prebieha v esteticky upravenom príjemnom prostredí školy, v pozadí ktorej prebýva ukľudňujúca rodinná atmosféra privátnej školy.

 

Naše zmluvné pracoviská: Doubletree by Hilton Košice, Hotel Yasmin Košice, Gloria Palac Košice


Nadobudnuté vzdelanie ponúka absolventom široké spektrum možností úspešne sa  uplatniť na trhu práce v tuzemsku i v zahraničí.

 
© 2020 Súkromná hotelová akadémia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.