Všeobecné informácie

 

Kód školy:
683 009

 

Podmienky prijatia:

Prijímacie skúšky.

 

Školné:  od 0,- €  do 53,- €/ mesačne.
Výška školného sa odvíja od študijných výsledkov žiaka. Prehodnocuje sa polročne.
Žiaci s vynikajúcimi študijnými výsledkami majú bezplatné štúdium.

Škola poskytuje sociálne a prospechové štipendium ako aj mimoriadne zľavy školného na základe vzájomnej dohody.

 

 
© 2019 Súkromná hotelová akadémia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.