Všeobecné informácie

 

Kód školy:
683 009

 

Podmienky prijatia:

Prijímacie skúšky.

 

Školné:

Súkromná stredná odborná škola je nezisková organizácia, ktorá všetky získané prostriedky vracia späť do výchovno - vzdelávacieho procesu. Našim cieľom je poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie v nadštandardných vzdelávacích podmienkach (odborné učebne).

 

Počas celého štúdia škola poskytuje žiakom aj bezplatné doučovanie formou konzultácií zo všetkých predmetov ako aj kurzy cudzích jazykov so zahraničnými lektormi.

Školné sa platí:
- v hotovosti na SEKRETARIÁTE
- poštovou poukážkou
- bankovým prevodom na účet pobočky VÚB, a.s.:

číslo účtu: SK63 0200 0000 0013 9982 0557 ( VÚB )
var. symbol: rodné číslo
poznámka: MENO a PRIEZVISKO

 

Škola poskytuje sociálne a prospechové štipendium ako aj mimoriadne zľavy školného na základe vzájomnej dohody.

 

 
© 2020 Súkromná hotelová akadémia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.